FORUM & SEMINAR

TVET SEMASA PANDEMIK
SUCCESS STORY/ IKON TVET

KERJAYA /SKIL TVET

KOLABORASI INDUSTRI

BIDANG KEMAHIRAN​

TVET SEMASA PANDEMIK
SUCCESS STORY/ IKON TVET

KERJAYA TVET / SKIL TVET

KOLABORASI INDUSTRI

BIDANG KEMAHIRAN

HARI PERTAMA:
29 SEPTEMBER 2021 (RABU)
FORUM 1 | 10:00 AM -11:00 AM​
FORUM 2 | 11.00 AM - 12.00 PM​
FORUM 3 | 12.00 PM - 1.00 PM​
FORUM 4 | 2.00 PM - 3.00 PM​
FORUM 5 | 3.00 PM - 4.00 PM​

HARI PERTAMA: 29 SEPTEMBER 2021 (RABU)

FORUM 1 | 10:00 AM -11:00 AM

Poster_Webinar GMI

FORUM 2 | 11.00 AM - 12.00 PM

FORUM 3 | 12.00 PM - 1.00 PM

FORUM 4 | 2.00 PM - 3.00 PM

FORUM 5 | 3.00 PM - 4.00 PM

FORUM 6 | 4.00 PM - 5.00 PM