Tenaga Nasional Berhad (TNB) sebagai salah sebuah syarikat utiliti
utama di Malaysia memperkenalkan program TNB Reskilling Malaysia
(TRM) sebagai salah satu usaha untuk membantu pelan pemulihan
ekonomi negara yang terkesan akibat pandemik COVID-19.

TRM merupakan satu program padanan kerjaya di antara individu
pencari kerja dengan pihak majikan di Malaysia. Individu yang berjaya
dipadan akan bekerja dengan syarikat-syarikat yang menyertai
program TRM ini dan akan menerima latihan kemahiran mengikut
skop bidang pekerjaan yang diperlukan oleh majikan.

Perkhidmatan padanan kerjaya dan latihan di dalam program ini
adalah ditaja sepenuhnya oleh TNB.

Anak syarikat milik penuh TNB, TNB Integrated Learning Solution Sdn
Bhd- ILSAS diberi tanggungjawab untuk mengkoordinasi proses
padanan kerjaya dan perlaksanaan latihan di dalam program ini.

ILSAS menawarkan pilihan lebih 650 program latihan termasuk latihan
kemahiran teknikal, kepimpinan, pengurusan bisnes, kemahiran
komputer dan teknologi IR 4.0.

PAUTAN KE LAMAN WEB
PRODUK / PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

TAWARAN PEKERJAAN

SENARAI PELUANG PEKERJAAN
HUBUNGI KAMI:

Telefon: 03 -89227222

Emel: infoILSAS@tnb.com.my

Alamat:
TNB Integrated Learning Solution Sdn. Bhd. –ILSAS
Jalan IKRAM – UNITEN,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor

Pegawai untuk dihubungi: Noor Azmi Sulaiman

Tenaga Nasional Berhad (TNB) sebagai salah sebuah syarikat utiliti
utama di Malaysia memperkenalkan program TNB Reskilling Malaysia
(TRM) sebagai salah satu usaha untuk membantu pelan pemulihan
ekonomi negara yang terkesan akibat pandemik COVID-19.

TRM merupakan satu program padanan kerjaya di antara individu
pencari kerja dengan pihak majikan di Malaysia. Individu yang berjaya
dipadan akan bekerja dengan syarikat-syarikat yang menyertai
program TRM ini dan akan menerima latihan kemahiran mengikut
skop bidang pekerjaan yang diperlukan oleh majikan.

Perkhidmatan padanan kerjaya dan latihan di dalam program ini
adalah ditaja sepenuhnya oleh TNB.

Anak syarikat milik penuh TNB, TNB Integrated Learning Solution Sdn
Bhd- ILSAS diberi tanggungjawab untuk mengkoordinasi proses
padanan kerjaya dan perlaksanaan latihan di dalam program ini.

ILSAS menawarkan pilihan lebih 650 program latihan termasuk latihan
kemahiran teknikal, kepimpinan, pengurusan bisnes, kemahiran
komputer dan teknologi IR 4.0.

PAUTAN KE LAMAN WEB
PRODUK / PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN
TAWARAN PEKERJAAN
HUBUNGI KAMI:

Telefon: 03 -89227222

Emel: infoILSAS@tnb.com.my

Alamat:
TNB Integrated Learning Solution Sdn. Bhd. –ILSAS
Jalan IKRAM – UNITEN,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor

Pegawai untuk dihubungi: Noor Azmi Sulaiman