FORUM & SEMINAR

TVET SEMASA PANDEMIK
SUCCESS STORY/ IKON TVET

KERJAYA /SKIL TVET

KOLABORASI INDUSTRI

BIDANG KEMAHIRAN​

TVET SEMASA PANDEMIK
SUCCESS STORY/ IKON TVET

KERJAYA TVET/SKIL TVET

KOLABORASI INDUSTRI

BIDANG KEMAHIRAN

HARI KETIGA:
1 OKTOBER (JUMAAT)​
FORUM 1 | 10:00 AM -11:00 AM​
FORUM 2 | 11.00 AM - 12.00 PM​
FORUM 3 | 3.30 PM - 4.00 PM30

HARI KETIGA: 1 OKTOBER (JUMAAT)

FORUM 1 | 10:00 AM -11:00 AM

Poster_Forum bersama Industri

FORUM 2 | 11.00 AM - 12.00 PM

FORUM 3 | 3.30 PM - 4.00 PM

E-expo TVET A3-02