FORUM & SEMINAR

TVET SEMASA PANDEMIK
SUCCESS STORY/ IKON TVET

KERJAYA /SKIL TVET

KOLABORASI INDUSTRI

BIDANG KEMAHIRAN​

TVET SEMASA PANDEMIK
SUCCESS STORY/ IKON TVET

KERJAYA TVET/SKIL TVET

KOLABORASI INDUSTRI

BIDANG KEMAHIRAN

HARI KEEMPAT:
2 OKTOBER 2021 (SABTU)​
FORUM 1 | 9.00 AM - 10.00 AM​
FORUM 2 | 11.00 AM - 12.00 PM​
FORUM 3 | 12.00 PM - 1.00 PM2
FORUM 4 | 2.00 PM - 3.00 PM
FORUM 5 | 3.00 PM - 3.45 PM

HARI KEEMPAT: 2 OKTOBER 2021 (SABTU)

FORUM 1 | 9.00 AM - 11.00 AM

FORUM 2 | 11.00 AM - 12.00 PM

FORUM 3 | 12.00 PM - 1.00 PM

POSTER SEMINAR AGROSKILLS

FORUM 4 | 2.00 PM - 3.00 PM

POSTER DR POKOK

FORUM 5 | 3.00 PM - 3.45 PM