VIDEO-VIDEO KEMAHIRAN

TVET SEMASA PANDEMIK
SUCCESS STORY/ IKON TVET

KERJAYA /SKIL TVET

KOLABORASI INDUSTRI

BIDANG KEMAHIRAN​

TVET SEMASA PANDEMIK
SUCCESS STORY/ IKON TVET

KERJAYA TVET/SKIL TVET

KOLABORASI INDUSTRI

BIDANG KEMAHIRAN

HARI PERTAMA:
29 SEPTEMBER 2021 (RABU)
GMI: KITA JAGA KITA
UniKL - PAKAR NEGARA DI UniKL
KKTM, IKM, MJII : GEN TVET MARA
KKTM, IKM, MJII :- PERKONGSIAN PELAJAR : SIAPA KAMI TANPA TVET MARA
KKTM, IKM, MJII : RAKAMAN PROGRAM BERNAMA RADIO : PENDIDIKAN TVETMARA KELAS PERTAMA
UCAM: SUCCESS STORY (USAHAWAN PERLADANGAN)
ALUMNI SUCCESS STORY (USAHAWAN TANI)
ALUMNI SUCCESS STORY (USAHAWAN PERTANIAN)

HARI PERTAMA: 29 SEPTEMBER 2021 (RABU)

GMI

KITA JAGA KITA

UniKL:

PAKAR NEGARA DI UniKL

KKTM, IKM, MJII :

GEN TVET MARA

KKTM, IKM, MJII :

PERKONGSIAN PELAJAR : SIAPA KAMI TANPA TVET MARA

UCAM/ KOLEJ RISDA:

ALUMNI SUCCESS STORY (USAHAWAN PERLADANGAN)

KKTM, IKM, MJII :

RAKAMAN PROGRAM BERNAMA RADIO : PENDIDIKAN TVETMARA KELAS PERTAMA

UCAM/ KOLEJ RISDA:

ALUMNI SUCCESS STORY (USAHAWAN TANI)

UCAM/ KOLEJ RISDA:

ALUMNI SUCCESS STORY (USAHAWAN PERTANIAN)