KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA (KKTM)
INSTITUSI KEMAHIRAN MARA (IKM)
MARA JAPAN INDUSTRIAL INSTITUTE (MJII)

INSTITUSI TVETMARA @ KKTM, MJII & IKM

Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM), MARA Japan Industrial Institute (MJII) dan Institusi Kemahiran MARA (IKM) merupakan salah sebuah Institusi Pendidikan MARA yang menawarkan program-program  TVET yang terunggul di Malaysia.

Berpengalaman melebihi 5 dekad sejak penubuhan Institut Kemahiran MARA pertama di Jasin, Melaka pada tahun 1968,  institusi ini telah memberi sumbangan yang besar kepada negara  dalam melahirkan modal insan berkompetensi berasaskan industri dan teknousahawan yang berjaya sejajar dengan keperluan industri negara.

TVET MARA-KKTM,MJII & IKM menawarkan 12 kluster program iaitu 25 program di peringkat Sijil dan 93 program di peringkat Diploma. Program-program ini ditawarkan 10 KKTM, 1 MJII dan 14 IKM yang terletak di seluruh Malaysia.

KLIK UNTUK KETAHUI LEBIH LANJUT MENGENAI PROGRAM
KLIK UNTUK KETAHUI LEBIH LANJUT MENGENAI INSTITUSI​

PERMOHONAN KEMASUKAN

KLIK DI SINI UNTUK PERMOHONAN KEMASUKAN INSTITUSI
HUBUNGI KAMI:

Telefon: 03-26134581/34609/34589/34598/34605

Fax: 03-2691 4510

Emel: info@tvetmara.edu.my

Alamat:
Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA,
Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21,
Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

INSTITUSI TVETMARA @ KKTM, MJII & IKM

DEKATI MAKLUMAT TVET ANDA
Dapatkan maklumat KKTM, MJII & IKM.

KEMUDAHAN
Sentiasa menyediakan kemudahan yang terkini bagi memastikan kesihatan, keselamatan dan keindahan sentiasa dipelihara.

GAYA HIDUP KAMPUS
Kecapi, hayati dan alami sendiri kehidupan kampus yang mengagumkan, persekitaran semulajadi yang menyegarkan,suasana pembelajaran yang kondusif.

KHIDMAT MASYARAKAT
Mengetengahkan dan menghebahkan idea kreatif dan inovasi untuk sumbangan kepada masyarakat.

KLIK UNTUK KETAHUI LEBIH LANJUT MENGENAI PROGRAM
KLIK UNTUK KETAHUI LEBIH LANJUT MENGENAI INSTITUSI​​
KLIK DI SINI UNTUK PERMOHONAN KEMASUKAN INSTITUSI​
HUBUNGI KAMI:

Telefon: 03-26134581/34609/34589/34598/34605

Fax: 03-2691 4510

Emel: info@tvetmara.edu.my

Alamat:
Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA,
Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21,
Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur