KOLEJ KETENGAH

VISI:
Mewujudkan Masyarakat ‘Khairun Ummah’, Masyarakat Yang Berilmu Dan Bermaklumat Serta Merapatkan Jurang Teknologi Bagi Penduduk Bandar Dan Luar Bandar.

MISI:

 • Membentuk graduan yang holistik, berkemahiran digital dan bercirikan keusahawanan
 • Menyediakan peluang pendidikan yang berkualiti
 • Menjadi pusat akademik dan pembelajaran TVET terpilih

OBJEKTIF:

 • Membuka peluang melanjutkan pelajaran tinggi yang lebih luas kepada masyarakat luar bandar khususnya dan masyarakat bandar secara keseluruhannya.
 • Menyediakan kemudahan prasarana yang lengkap serta dengan program-program pengajian yang komprehensif setara dengan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) terkenal di Malaysia.
 • Membentuk pelajar bersahsiah tinggi dan berkemahiran insaniah bagi melahirkan siswazah yang seimbang agar dapat menyumbangkan tenaga yang professional kepada masyarakat, sekaligus ke arah pembangunan negara dalam dunia global.
 • Melahirkan generasi bertakwa, berakhlak mulia, personaliti yang seimbang, harmonis dan holistik.

NILAI BERSAMA

K          –           Kerjasama

E          –           Empati

T          –           Telus

E          –           Efektif

N          –           Nilai Murni

G          –           Gigih

A          –           Amanah

H          –           Harmoni

KLIK UNTUK KETAHUI LEBIH LANJUT MENGENAI PROGRAM
KLIK UNTUK KETAHUI LEBIH LANJUT MENGENAI INSTITUSI​

PERMOHONAN KEMASUKAN

KLIK DI SINI UNTUK PERMOHONAN KEMASUKAN INSTITUSI
HUBUNGI KAMI:

Telefon: 09-822 2861 / 011-62548080

Faks: 09-822 3817

Emel: admin@kolejketengah.edu.my

Alamat:
Kolej Ketengah,
Jalan Sultan Sulaiman,
Bandar Al-Muktafi Billah Shah,
23400 Dungun Terengganu

VISI:
Mewujudkan Masyarakat ‘Khairun Ummah’, Masyarakat Yang Berilmu Dan Bermaklumat Serta Merapatkan Jurang Teknologi Bagi Penduduk Bandar Dan Luar Bandar.

MISI:

 • Membentuk graduan yang holistik, berkemahiran digital dan bercirikan keusahawanan
 • Menyediakan peluang pendidikan yang berkualiti
 • Menjadi pusat akademik dan pembelajaran TVET terpilih

OBJEKTIF:

 • Membuka peluang melanjutkan pelajaran tinggi yang lebih luas kepada masyarakat luar bandar khususnya dan masyarakat bandar secara keseluruhannya.
 • Menyediakan kemudahan prasarana yang lengkap serta dengan program-program pengajian yang komprehensif setara dengan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) terkenal di Malaysia.
 • Membentuk pelajar bersahsiah tinggi dan berkemahiran insaniah bagi melahirkan siswazah yang seimbang agar dapat menyumbangkan tenaga yang professional kepada masyarakat, sekaligus ke arah pembangunan negara dalam dunia global.
 • Melahirkan generasi bertakwa, berakhlak mulia, personaliti yang seimbang, harmonis dan holistik.

NILAI BERSAMA

K          –           Kerjasama

E          –           Empati

T          –           Telus

E          –           Efektif

N          –           Nilai Murni

G          –           Gigih

A          –           Amanah

H          –           Harmoni

KLIK UNTUK KETAHUI LEBIH LANJUT MENGENAI PROGRAM
KLIK UNTUK KETAHUI LEBIH LANJUT MENGENAI INSTITUSI​​
KLIK DI SINI UNTUK PERMOHONAN KEMASUKAN INSTITUSI​
HUBUNGI KAMI:

Telefon: 09-822 2861 / 011-62548080

Faks: 09-822 3817

Emel: admin@kolejketengah.edu.my

Alamat:
Kolej Ketengah,
Jalan Sultan Sulaiman,
Bandar Al-Muktafi Billah Shah,
23400 Dungun Terengganu