JADUAL FORUM & SEMINAR

JADUAL VIDEO KEMAHIRAN

BORANG PENDAFTARAN TVET@KPLB 2021


  Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, kami ingin memaklumkan bahawa kami menghormati dan komited untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi anda.

  SOALAN LAZIM (FAQ) e-EKSPO TVET@KPLB 2021

  1. Apakah Ekspo Institusi Pendidikan TVET@KPLB atau e-Ekspo TVET@KPLB 2021?
  Ekspo Institusi Pendidikan TVET@KPLB merupakan acara ekspo tahunan yang diadakan melibatkan agensi/ institusi penyedia TVET di Kementerian ini bertujuan memberi pendedahan dan peluang pendidikan TVET kepada pelajar-pelajar lepasan SPM yang lebih berminat dalam bidang teknikal dan vokasional. Bermula tahun 2020, sebagai sebahagian daripada norma baharu, Ekspo TVET@KPLB akan diadakan secara dalam talian dan dikenali sebagai e-Ekspo TVET@KPLB.

  2. Apakah objektif penganjuran e-Ekspo TVET@KPLB 2021?
  Objektif penganjurannya adalah mempromosikan kesedaran secara berterusan kepada masyarakat khususnya pelajar dan belia mengenai peluang pendidikan TVET

  3. Apakah Tema e-Ekspo TVET@KPLB 2021?
  Tema e-Ekspo TVET@KPLB 2021 adalah Pilihan Kemahiran Anda (dengan hashtag #PilihanKemahiranAnda dan #SayaBudakTVET).

  4. Apakah agensi yang terlibat dalam e-Ekspo TVET@KPLB 2021?
  Penganjurannya melibatkan kerjasama Institusi Pendidikan TVET di bawah tujuh (7) agensi utama Kementerian ini, seperti berikut:
  (i) Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS);
  (ii) Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA);
  (iii) Majlis Amanah Rakyat (MARA);
  (iv) Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA);
  (v) Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA);
  (vi) Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA); dan
  (vii) Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)

  5. Bilakah e-Ekspo TVET@KPLB 2021 diadakan?
  Ekspo Institusi Pendidikan TVET@KPLB secara dalam talian atau dikenali sebagai e-Ekspo TVET@KPLB 2021 akan bersiaran secara langsung dalam talian selama empat (4) hari bermula dari 29 September 2021 (Rabu) hingga 2 Oktober 2021 (Ahad).

  6. Apakah platform utama e-Ekspo TVET@KPLB 2021?
  e-Ekspo TVET@KPLB 2021 boleh dicapai menerusi dua (2) platform utama iaitu:
  (i) Laman web e-Ekspo TVET@KPLB 2021 (https://ekspotvet.rurallink.gov.my/); dan
  (ii) Media sosial rasmi KPLB seperti Facebook (https://www.facebook.com/kplbofficial/), Instagram (kplb_gov), Twitter (kplb_gov), Youtube (KPLB_GOV official) dan TikTok (#kplb).

  7. Apakah pengisian dan komponen utama dan e-Ekspo TVET@KPLB 2021?
  Penganjuran e-Ekspo ini akan memfokuskan pengisian enam (6) komponen utama seperti berikut:

  (i) Pameran digital secara dalam talian
  Pameran dan informasi mengenai setiap Institusi mengenai program/ kluster bidang pengajian/ kemudahan dan fasiliti yang disediakan, urusan pengambilan/ pembiayaan dan lain-lain berkaitan.
  Pameran digital secara dalam talian boleh dicapai seperti di pautan laman web: https://ekspotvet.rurallink.gov.my/informasi

  (ii) Forum dan seminar live/ rakaman
  Program forum dan seminar live/ rakaman oleh speaker/ pakar/ alumni daripada setiap Institusi/ agensi/ industri terlibat yang akan memfokuskan kepada topik mengenai kerjaya dalam bidang TVET, success stories, Ikon TVET, keusahawanan, kolaborasi industri dan sebagainya.
  Forum dan seminar live/ rakaman boleh dicapai seperti di https://ekspotvet.rurallink.gov.my/forum-seminar-hari-pertama/.

  (iii) Video-video rakaman program/ aktiviti latihan kemahiran
  Pemaparan siaran video live/ rakaman program/ aktiviti menarik dalam pelbagai bidang latihan kemahiran terpilih, contohnya seperti automotif, kulinari, lanskap dan kostum untuk memberikan gambaran mengenai keistimewaan aktiviti kemahiran yang ditawarkan di setiap Institusi.
  Video-video rakaman program/ aktiviti latihan kemahiran boleh dicapai seperti di pautan web: https://ekspotvet.rurallink.gov.my/video-kemahiran-hari-pertama

  (iv) Sesi khidmat nasihat interaktif
  Sesi khidmat nasihat secara interaktif oleh setiap Institusi TVET@KPLB mengenai peluang pendidikan/ panduan bidang pengajian/ urusan pengambilan/ pembiayaan/ kerjaya dalam bidang TVET dan lain-lain.
  Sesi khidmat nasihat interaktif oleh setiap Institusi TVET@KPLB boleh dicapai seperti di pautan laman web: https://ekspotvet.rurallink.gov.my/sesi-khidmat-nasihat(

  v) Pertandingan Mencipta Logo dan Slogan TVET@KPLB
  Pertandingan Mencipta Logo dan Slogan TVET@KPLB terbuka kepada semua pelajar/ pelatih Institusi Pendidikan TVET/ Institusi Latihan Kemahiran di Malaysia, sama ada awam atau swasta.
  Syarat-syarat Pertandingan Mencipta Logo dan Slogan TVET@KPLB boleh dicapai seperti di pautan laman web:https://ekspotvet.rurallink.gov.my/pertandingan-logo-slogan

  (vi) Pertandingan Tiktok Challenge TVET@KPLB
  Pertandingan Tiktok Challenge TVET@KPLB juga terbuka kepada semua pelajar/ pelatih Institusi Pendidikan TVET/ Institusi Latihan Kemahiran di Malaysia, sama ada awam atau swasta.
  Syarat-syarat Pertandingan Tiktok Challenge TVET@KPLB boleh dicapai seperti di pautan laman web:https://ekspotvet.rurallink.gov.my/pertandingan-tik-tok/

  8. Apakah jadual program e-Ekspo TVET@KPLB 2021?
  Jadual program dan aktiviti e-Ekspo TVET@KPLB 2021 sepanjang empat (4) hari tempoh pelaksanaannya boleh dicapai seperti di pautan laman web:https://ekspotvet.rurallink.gov.my/informasi/#Jadual

  9. Meja bantuan/ pertanyaan berhubung e-Ekspo TVET@KPLB 2021?
  Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, bolehlah menghubungi pihak Urus Setia menerusi talian seperti berikut:
  (i) No. Telefon: 03 – 8891 2213/ 2221/ 2224/ 2231; dan
  (ii) Alamat emel: ekspotvet@rurallink.gov.my.

  Borang Maklumbalas TVET@KPLB 2021